Information om Boendeparkering i Stockholm

Boendeparkering i taxa 2 och 3 (tidigare röd och blå biljett)

I samband med de nya parkeringsreglerna har villkoren för boendeparkering ändrats. Inom taxa 3 (tidigare blå biljett) förlängs avgiftstiden från kl 9-17 till kl 7-19 på vardagar och en lördagsavgift införs mellan kl 11-17. Taxa 2 (tidigare röd biljett) har som tidigare avgift dygnet runt alla dagar i veckan.

Boendeparkering med dagsbiljett eller veckobiljett

Villkoren för boende ändrades den 1 januari i år. Ändringen innebär att boende alltid ska betala avgift under de tider då parkeringen är avgiftsbelagd (tidigare behövde boende endast betala parkeringsavgift på vardagar mellan kl 9-17).

De nya bestämmelserna innebär att flera taxakoder kommer att användas. Vid boendeparkering på en gata med taxa 2/röd biljett ska områdeskod 18 väljas, koden innebär avgift med 75 kr/dygn alla dagar i veckan. Vid boendeparkering på en gata med taxa 3 ska områdeskod 19 väljas, koden innebär avgift med 75 kr/dygn under 6 betaldagar, söndagen är avgiftsfri. Den tillfälliga områdeskoden 1056 kommer fasas ut i samband med omskyltningen till taxa 3, områdeskoden ska dock användas där det är skyltat blå biljett fram tills att förändringen till taxa 3 ägt rum.

  • Områdeskod 18, “boende inom taxa 2 och röd biljett”, används inom taxa 2 och där vägmärket visar röd biljett. Dagbiljett 75 kr/dygn och veckobiljett 525 kr (7 betaldagar).
  • Områdeskod 19, “boende inom taxa 3″, används inom taxa 3. Dagbiljett 75 kr/dygn och veckobiljett 450 kr (6 betaldagar).

Boendeparkering med 30-dagarsbiljett

Månadskostnaden (30-dagarsbiljett) för boende inom taxaområde 2 och 3 är 1 100 kr. Alla som har månadsbetalning via faktura kan parkera i både taxeområde 2 och 3. Detsamma gäller de som betalar 30-dagarsbiljett genom EasyPark, då ska områdeskod 30 väljas (området kommer inom kort). Parkeringen ska ske inom det egna boendeområdet precis som tidigare.

  • Områdeskod 30 “boende inom taxa 2 och 3″, gäller alla dagar inom såväl taxa 2 som 3.

 

 

Information om Boendeparkering i Stockholm