Stockholm Stad i samarbete med EasyPark förenklar för dig som mobilparkerar i Stockholm!

 

Inga mer långa promenader till automaten: nu finns områdeskoden inte bara i EasyPark-appens kartfunktion utan även på gatuskyltningen. I och med att automaterna blir färre samtidigt som fler och fler använder sig av EasyPark mobillösning för att betala för sin parkering i Stockholm, gör Staden och EasyPark gemensam sak i att göra det så lätt som möjligt att göra rätt.

Från och med mars 2017 kommer Stadens gator att skyltas om och nya enklare områdeskoder kommer att införas. Områdena som tidigare varit grön, röd och blå biljett kommer successivt att döpas om till taxa 1, taxa 2 och taxa 3. Taxa 4 har som bekant redan införts sedan september 2016.

De tillfälliga områdeskoderna 1051, 1052 och 1053 kommer att fasas ut i samband med omskyltningen till nya taxor. Dessa områdeskoder kommer dock att gälla på de gator som ännu inte fått nya numeriska taxor, det vill säga på de gator där vägmärket informerar om grön, röd eller blå biljett. Hela förändringen med de nya vägmärkena förväntas ta cirka 1 år att genomföra.landing page picture

  • 1051 (grön biljett) – byter till Taxa 1 och områdeskod 1
  • 1052 (röd biljett) – byter till Taxa 2 och områdeskod 2
  • 1053 (blå biljett) – byter till Taxa 3 och områdeskod 3
  • Taxa 4 = områdeskod 4 – nytt område sedan september 2016
  • Taxa 5 = områdeskod 5 – nytt område kommer tidigast 2018

Här kan man parkera med EasyPark på Stockhoms Stads gatumark. 

Nya avgifter och betaltider införs i samband med omskyltningen, det är därför extra viktigt att kontrollera gatans skyltning. De gamla taxorna och betaltiderna gäller så länge det inte är omskyltat.

  • Taxa 1: 50 kronor/timme alla dagar 00–24
  • Taxa 2: 26 kronor/timme vardagar 07–21, lördagar 09–19, sön- och helgdagar 09–19, 15 kronor/timme övrig tid
  • Taxa 3: 15 kronor/timme vardagar 07–19, 10 kronor/timme lördagar 11–17
  • Taxa 4: 10 kronor/timme vardagar 07–19, lördagar 11–17
  • Taxa 5:  5 kronor/timme vardagar 07–19

För information om Boendeparkering klicka här!

Förenklad mobilparkering i Stockholm