Tack för att du använder EasyPark

Vi vill informera om aktuella ändringar som berör dig som parkerar i Uppsala. Till följd av Uppsala kommuns senaste upphandlingsbeslut går det inte längre att använda EasyPark på kommunförvaltade parkeringsplatser fr.o.m. den 1 oktober.

EasyPark fortsätter att fungera som vanligt på följande operatörers parkeringsplatser i Uppsala:

EuroPark AB
Fyrishov AB
Nokas Security AB
Parkia KB
Parking Partner AB
Parkman AB

Övriga orter, inklusive Storstockholm, Gävle, Västerås och Enköping, påverkas inte av ändringen. Vi kommer att fortsätta arbeta för att underlätta dina parkeringar runtom i Sverige och Europa.

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst på 0770-11 22 00.

Vänliga hälsningar,

EasyPark

Uppsala information